BI & Data Science

Datagedreven werken is niet zomaar een slogan, maar een noodzaak om relevant te blijven binnen het werkveld. Het gaat om het creëren van nieuwe en onderbouwde inzichten in de praktijk of het aan kunnen bieden van diensten die nóg beter aansluiten op klanten. Hoe zet je de praktijk om naar informatie? Welke innovaties zijn er mogelijk met Data Science en AI? En hoe maak je data tot een integraal onderdeel van de organisatie?

Ga met ons in gesprek!

Wat zijn de mogelijkheden van BI & Data Science?

  Business Intelligence

  Business Intelligence (BI) behelst het vertalen van bedrijfsdata naar informatie en inzichten die de bedrijfsvoering sturen. Vaak gaat het om datavisualisatie van gegevens die zich binnen het ERP-pakket, CRM-systeem of andere gecentraliseerde bedrijfssystemen bevindt. De kunst is voornamelijk om de informatiebehoefte vanuit de organisatie inzichtelijk te krijgen. Deze vertalen we vervolgens naar zinvolle inzichten. Dit vergt dus niet alleen technische kennis, maar ook de vaardigheid om deze behoefte naar boven te krijgen en kritisch te kijken of deze in lijn zijn met de bedrijfsdoelen.

   Data Science

   Data Science gaat nog een stap verder. Dit maakt het mogelijk om op basis van dezelfde data modellen te ontwikkelen die patronen in de data kunnen herkennen, vaak met behulp van Machine Learning. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld voorspellingen doen over de toekomst, op basis van data uit het verleden. Andere toepassingen zijn het herkennen en classificeren van afbeeldingen en ander ongestructureerde gegevens, het clusteren van klantkenmerken naar klantpersona’s of het voorspellen van incidenten.

    Voordat we BI of Data Science kunnen toepassen, dient de data bruikbaar te zijn. Zo wordt er regelmatig te weinig data opgebouwd en dienen er relaties beschikbaar te zijn tussen de verschillende databronnen. Daarnaast moet de data volledig en consistent zijn. In sommige gevallen zijn er data engineers nodig om zogenaamde data pipelines te bouwen. Zij kunnen data extern ophalen, of data uit ongestructureerde bronnen halen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er veel verschillende databronnen zijn. Zij zorgen ervoor dat de data wordt onttrokken, verzameld en beschikbaar gesteld ten behoeve van rapportages en systemen.

     Waarom BI & Data Science van Shared? 

      Brede technische expertise

      Doordat Shared zich niet enkel toelegt op bijvoorbeeld Business Intelligence, heeft het kennis in huis van een hele brede set aan technologieën. Dat betekent veel kennis van operationele systemen, opslagtechnieken, verschillende IT-architecturen en verwerkingstechnologieën. Zo kunnen we elk probleem aan.

      Sterke innovatiekracht

      Bij Shared is het hoofddoel het aanjagen van innovatie. Elke medewerker van Shared is gedreven om te komen tot innovaties die de bedrijfsvoering versteld doen staan. Omdat we dit met velen tegelijk doen binnen specifieke sectoren en deze expertise onderling delen, komen we sneller tot betere toepassingen. Zo halen we het maximale uit systemen, uit data en uit beschikbare technologie.

      Bijzonder betaalbaar

      Zeker op het gebied van Data Science wordt er vaak gewerkt aan experimenten waarvan niet zeker is of ze bruikbare producten opleveren. Bij Shared werken we met jong en hoogopgeleid talent met nieuwe tech aan innovatieve ideeën. Dat is belangrijker dan een aanzienlijke marge en daar moet u vooral van profiteren.

      Hoe pakken we dat aan bij Shared?

       Shared levert BI- en Data Science diensten zowel op projectbasis alsook door middel van detachering. In beide gevallen hebt u de beschikking over getrainde en hoog opgeleide professionals. Deze professionals ondersteunt Shared vanuit de domein- en technologische kennis die er bij Shared in huis is.

       Wanneer er op projectbasis wordt gewerkt, dient er allereerst een Inventarisatiefase plaats te vinden. Hierin bakenen we de klantvraag, product requirements en project scope af. Vervolgens voeren we een assesment uit op de kwaliteit van de data. Al dan niet in samenwerking met een Product owner vanuit uw organisatie, voeren we het project na akkoord volgens de scrum-methodiek uit.

       Detachering is een veel gebruikte methode om risico’s van beide kanten te verkleinen. Van BI- en Data Science-projecten kan het in de praktijk lastig zijn om de totale werkvoorraad in te schatten. Detachering biedt een oplossing waarbij deze risico’s van beide kanten weg worden genomen. Daarnaast kunt u zelf bepalen aan welke projecten de specialist werkt.

        Shared biedt expertise in vele platformen, waaronder het Azure cloud services, AWS cloud services, Spark, Databricks en het Microsoft Power-platform. Daarbij specialiseert Shared zich in het onttrekken van data uit complexe en ongestructureerde bronnen, zoals afbeeldingen, PDF’s en teksten.

         Geïnteresseerd?

         Neem contact op met Gerrit Jan!

          Gerrit Jan Hagens

          Gerrit Jan Hagens

          Manager Shared Robotics