Portfolio


CityTec

CityTec doet beheer en onderhoud van meer dan een half miljoen lichtmasten in Nederland. CityTec heeft Shared begin 2016 gevraagd om de afdeling werkvoorbereiding te ondersteunen. De samenwerking is na drie jaar structureel: werkvoorbereidingstaken zijn verdeeld, en Shared levert een flexibele schil om het vaste team van senior werkvoorbereiders.

Stork Elsloo

Stork verricht onderhoudswerkzaamheden voor twee fabrieken van Sabic op het Chemelot-terrein in Zuid-Limburg. Opdracht was het formuleren van mogelijkheden om de druk te verlichten op het team dat de werkvoorbereiding doet voor zo’n 100 monteurs en uitvoerders. Een projectteam van Shared heeft het complexe werkproces geanalyseerd en gedetailleerd gerapporteerd met voorstellen voor een serie van korte- en lange-termijn verbeterslagen. De uitwerking en implementatie door Shared van de gekozen verbeterslagen zal naar verwachting in 2019 worden afgerond.

CityTec

Gemeenten beheren arealen met lichtmasten maar het ontbreekt vaak aan actueel zicht op de staat van deze assets. In opdracht van CityTec verzorgt Shared het gehele proces: voorbereidende werkzaamheden, besturing en bediening camera-auto, postprocessing beelden, inventarisatie beelden, completering, nabewerking, projectmanagement en coördinatie.

Bam

Eén van de Bam-dochterbedrijven is onlangs overgegaan op een nieuw ERP-systeem: SAP. Opdracht voor Shared was het ontwerpen van een planbord om de beschikbaarheid van materiaal en materieel visueel weer te geven in de tijd. Een belangrijke tool die in het nieuwe systeem nog niet aanwezig was. En dit slechts voor een fractie van de kosten.

GGN

Voor GGN, het grootste deurwaarderskantoor van Nederland, heeft Shared in drie maanden tijd een Deep Learning model gebouwd dat het betaalgedrag van debiteuren voorspeld op basis van uitgaande communicatie. Hiermee is het voor GGN effectief mogelijk geworden om op basis van 96 debiteurkenmerken te voorspellen wat de ‘Next Best Action’ is binnen een incassotraject. Na het trainen van een geavanceerd neuraal netwerk door middel van 8 miljoen unieke incassodossiers was het model in staat om voor 82% van de nieuwe dossiers correct het betaalgedrag te voorspellen.