Thermische energieopslag (TEO): een over het hoofd geziene gamechanger in de energietransitie?

Blog
30 January 2024

Pleuntje Wijlacker

Terwijl de wereld in een sneltreinvaart de overgang maakt naar duurzame energiebronnen, wordt er vaak minder aandacht besteed aan hoe we deze energie efficiënt kunnen opslaan voor toekomstig gebruik. Een oplossing die in dit kader vaak over het hoofd wordt gezien, maar zeker de moeite van het onderzoeken waard is, is thermische energieopslag (TEO). Bij Shared werken we nauw samen met bedrijven in de energie- en warmtesectoren die zicht hiermee bezig houden. Laten we eens dieper ingaan op TEO en ontdekken waarom het een gamechanger zou kunnen zijn.

Overtollige warmte en koude opslaan 🌞❄️

TEO draait om het opslaan van overtollige warmte of koude die wordt gegenereerd tijdens perioden van overproductie, zoals overdag wanneer de zon schijnt. Deze opgeslagen thermische energie kan vervolgens worden ingezet wanneer de energievraag piekt. Denk aan zonnepanelen die overdag de zonnewarmte opslaan om ‘s nachts te verwarmen.

Flexibiliteit voor hernieuwbare energiebronnen 🌿💨

Een van de grootste uitdagingen van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie is hun variabele karakter. TEO biedt de mogelijkheid om deze variabiliteit te verminderen door opgewekte energie om te zetten en op te slaan als thermische energie.

Toepassingen in diverse sectoren 🏭🏢

TEO kan worden toegepast in verschillende sectoren, waaronder de industrie, gebouwen en de energiesector zelf. In de industrie kan thermische energieopslag processen optimaliseren en energie-intensiteit verminderen.

Innovatieve materialen en technologieën 🧪🔬

Onderzoekers werken aan de ontwikkeling van nieuwe materialen en geavanceerde technologieën om de efficiëntie van thermische energieopslag te verbeteren. Dit omvat materialen met een hoge warmteopslagcapaciteit en technologieën die warmteverlies minimaliseren.

Koppeling met Grootschalige Energienetwerken 🌐🔌

TEO kan worden geïntegreerd in grootschalige energienetwerken, waardoor opgeslagen energie op regionaal niveau kan worden gedeeld en verdeeld. Dit vergroot de stabiliteit en veerkracht van het energienetwerk.

Maar er zijn ook nadelen…

Hoewel thermische energieopslag (TEO) veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden.

  • Energieconversie-efficiëntie: Bij het omzetten van elektrische energie naar thermische energie en andersom zijn er energieverliezen. De efficiëntie van deze energieconversie kan variëren, afhankelijk van het gebruikte opslagsysteem en de technologie. Dit kan de algehele energie-efficiëntie beïnvloeden.
  • Beperkte opslagduur: Thermische energieopslag heeft vaak een beperkte opslagduur in vergelijking met sommige andere opslagtechnologieën, zoals batterijopslag. De tijdsduur waarin de opgeslagen thermische energie effectief kan worden gebruikt, is afhankelijk van factoren zoals de isolatie van het opslagsysteem en het type gebruikte materialen.
  • Ruimtevereisten: Sommige vormen van thermische energieopslag, zoals grote thermische tanks, kunnen aanzienlijke ruimte behoeven. Dit kan vooral een uitdaging zijn in stedelijke omgevingen waar de ruimte beperkter is.
  • Materialen en kosten: Het ontwikkelen van efficiënte thermische opslagsystemen met materialen die de warmte goed kunnen vasthouden en afstaan, kan erg kostbaar zijn. De aanvankelijke investeringskosten en de levensduurkosten moeten worden afgewogen tegen de voordelen van energieopslag.
  • Gevoeligheid voor temperatuurverliezen: Thermische energieopslagsystemen kunnen gevoelig zijn voor temperatuurverliezen over tijd. Dit kan leiden tot een afname van de opslagefficiëntie. Het is belangrijk om isolatiemaatregelen te nemen om deze verliezen te minimaliseren.
  • Beperkte toepasbaarheid in bepaalde klimaten: Sommige thermische energieopslagsystemen, zoals die gebaseerd op faseovergangsmaterialen, kunnen minder effectief zijn in koude klimaten, waar het moeilijk is om de benodigde hoge temperaturen te behouden.

Tot slot

Hoewel thermische energieopslag nog niet zo bekend is als andere aspecten van de energietransitie, is het een veelbelovende ontwikkeling die kan bijdragen aan een duurzamere en veerkrachtigere energie-infrastructuur. Het verdient zeker meer aandacht en bewustzijn in de bredere discussie over de overgang naar hernieuwbare energie. Wat denk jij over Thermische energieopslag?

Wat denk jij over thermische energieopslag? Laat het ons weten! 💬🌍

Contact

Je naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Shared BV

Vasteland 12G
3011 BL Rotterdam

+085 833 0011 info@shared.nl
Sluiten