Beheersbaar door volledige informatie

Het is voor managers buitengewoon moeilijk om tot goede sturingsinformatie te komen.    Welke informatie heeft de bedrijfsleiding nou precies nodig om zicht te houden op de kritieke onderdelen van de bedrijfsvoering? En hoe zorg je ervoor dat deze informatie betrouwbaar is? Daarbij komt dat niemand de strategie en de kracht van jouw organisatie beter kent dan jijzelf. Juist door de processen slimmer aan te sturen en beter te meten, genereren we beheersbare versnelling van vooruitgang. 

Technologische kennis stelt Shared in staat data in alle vormen te ontsluiten óf op te bouwen. Gecombineerd met de AMPLIFY-methode wordt snel duidelijk welke informatie daadwerkelijk nodig is om goed te kunnen sturen. Dit doen we vanuit een ruime theoretische basis en vele vlieguren op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging. Hierbij gebruiken we referentiemodellen die jouw organisatie typeren en kunnen duiden welke informatiecomponenten nodig zijn voor het beheersen van jouw organisatie.

Zo krijg je niet enkel visualisaties van jouw bedrijfsvoering te zien, maar informatie die daadwerkelijk nodig is om strategisch en operationeel te kunnen bijsturen. Daarmee krijg je toegang tot informatie die je van een gemiddelde BI-consultant niet kunt verwachten.

Start jouw digitale transitie!

Meer weten over Shared? Lees meer over onze mensen en onze cultuur
Lees over onze inzichten en inspiratie
Direct aan de slag? Neem contact op!

Contact

Je naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Shared BV

Vasteland 12G
3011 BL Rotterdam

+085 833 0011 info@shared.nl
Sluiten