Juist talent inzetten voor vernieuwing

Krijg je je mensen mee in innovatieve ideeën om je organisatie continu te verbeteren? Of loop je regelmatig tegen uitdagingen aan om vernieuwende ideeën te implementeren? Bij Shared kunnen we jouw organisatie niet alleen voorzien in het juiste talent, maar we gaan verder. We leiden onze mensen op om goede procesconsultants te worden. Iemand die in elke professionele functie van pas komt en zijn meerwaarde bewijst. Ook jouw organisatie kan zo vernieuwen.

Stel je voor: onze mensen starten met meewerken in jouw organisatie. Ze leren het vak, de bijbehorende kennis en ontwikkelen competenties om zo al gauw de gebruikelijke productiviteit te evenaren of te overtreffen.

Maar hier blijft het niet bij. Zodra onze medewerkers ingewerkt zijn in de functie, krijgen zij gerichte training van Shared. Hiermee gaan ze zich naast het uitvoeren van de functie, ook bezighouden met het analyseren van het eigen proces en aanpalende processen. Waar lopen we tegenaan? Waar zijn mogelijkheden tot verbetering? Deze vragen kunnen we natuurlijk niet beantwoorden zonder de werkvloer. We doen dit dus samen met de kennisdragers van jouw organisatie.

Hieruit volgen ideeën voor verbetering: praktische, werkbare ideeën. Met onze interne kennis van technologie kunnen we deze zelfs ook realiseren. Doordat de oplossingen door de werkvloer zijn bedacht, sluiten ze goed aan de op de praktijk. Dit zal de weerstand tegen verandering verkleinen en creëert ambassadeurs op de werkvloer.

De aanpak van Shared is in de loop der jaren verfijnd, maar is in de kern hetzelfde gebleven: goed presteren in de functie én het aanjagen van vernieuwing.

Start jouw digitale transitie!

Meer weten over Shared? Lees meer over onze mensen en onze cultuur
Lees over onze inzichten en inspiratie
Direct aan de slag? Neem contact op!

Contact

Je naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Shared BV

Vasteland 12G
3011 BL Rotterdam

+085 833 0011 info@shared.nl
Sluiten