Process Consultancy

Snelheid en grip, daar gaat het om bij resultaatgericht ondernemen. U wilt uw productiviteit maximaliserenu wilt meer grip op uw processen, en u wilt uiteindelijk klinkende resultaten. Met de analyse- en implementatiekracht van de Shared AMPLIFY-methode, benut u het potentieel van uw werkprocessen optimaal. De informatie uit de processen is relevant, tijdig en betrouwbaar zodat u altijd kunt bijsturen. Zo heeft maximale grip op uw onderneming.

Ga met ons in gesprek!

Wat houdt de AMPLIFY-methode van Shared in?

  Het doel van de AMPLIFY-methode is het ontdekken van verbeterpotentieel binnen uw organisatie. Daarnaast richt deze methode zich op het faciliteren van snelle besluitvorming en het direct begeleiden van implementatie. Geen strategische vergezichten maar concrete verbeteringen, die zonder vertraging geïmplementeerd kunnen worden. Of het nu gaat om een andere inrichting van werkstromen of bijvoorbeeld om inzet van innovatieve tooling: de aanpak is gericht op concrete actie en resultaat.

  Als onderdeel van de Shared AMPLIFY-methode, trekken we samen op met de operationele teams. We analyseren hoe processen zouden moeten verlopen en houden de praktijk vervolgens tegen het licht. Wij werken mee en ervaren zelf de verbeterpunten. Hiervoor formuleren we vervolgens voorstellen. Ons motto is dan ook “meewerken, stroomlijnen en samen verbeteren”. Lees verder om te zien wat dit in de praktijk betekent.

   Waarom Process Consultancy van Shared?

    Doelgerichte optimalisaties

    De AMPLIFY-methode richt zich op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Dit doen we aan de hand van bedrijfsdoelstellingen, in de vorm van Key Performance Indicators (KPI’s). Dit zorgt ervoor dat uw processen niet simpelweg sneller verlopen, maar in de meest optimale vorm bijdragen aan de doelen die uw organisatie stelt. Dat betekent naast een verbeterde efficiency ook verhoging van de kwaliteit, betrouwbaarheid en de innovatiekracht.

    Concreet oplossingen

    Het doel van onze Process Consultancy is niet alleen het doen van aanbevelingen, maar vooral ook het praktisch ontwikkelen van oplossingen die ook nog eens direct resultaat opleveren. Dit doen we aan de hand van kennis van de processen die we hebben opgebouwd en de ruime expertise op het gebied van  BI & Data Science, RPA, Apps & Tools.

    We doen het samen

    Vanwege de bottom-up aanpak en de sterke focus op praktische winst op de werkvloer, kunnen we samen de acceptatie van operationele verbeteringen vergroten. Oplossingen worden in samenwerking met de werkvloer ontwikkeld. Hierdoor worden het gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap versterkt. Uiteindelijk worden processen uitgevoerd door mensen en bepalen zij het succes van de potentiële verbeteringen.

    Hoe pakken we dat aan bij Shared?

     Bij Shared werken we met de AMPLIFY-methode. Deze methode is erop gericht om allereerst het verbeterpotentieel binnen uw bedrijfsprocessen te identificeren. Vervolgens implementeren we, binnen de doelstellingen en randvoorwaarden van uw organisatie, concrete oplossingen. Waar bestaat deze aanpak uit en waarom hanteren we deze?

       Typologie van uw processen

       Allereerst wordt uw organisatie aan de hand van onze typologiemodellen gecategoriseerd. Hieruit komen de randvoorwaarden voort die aanwezig dienen te zijn om de beheersbaarheid van uw organisatie te garanderen.

       Processen in kaart brengen

       Aan de hand van de typologie worden de hoofd-, deel- en subprocessen binnen uw organisatie in kaart gebracht. Dit doen we het liefste door gewoon op de werkvloer mee te werken. Zo zien we wat daar in de praktijk daadwerkelijk bij komt kijken.

       Opstellen Control Matrix voor procesverbetering

       Met de kennis van de vorige stappen op zak komen we tot een zogenaamde Control Matrix. Dit is de lat waarlangs we uw processen kunnen leggen. Deze bestaat uit Kritische Succesfactoren, KPI’s, Risico’s en Controls en identificeert potentiële probleemgebieden en geeft indicaties voor het verbeterpotentieel.

       De kracht zit bij Shared in de verbetering van binnenuit. Met onze expertkennis en door het meewerken met de teams, ervaren wij direct mogelijke knelpunten en verbeterpotentieel die we dan ook direct implementeren. Onze mensen werken dus direct met u mee in de productie en ervaren met u de verbetermogelijkheden. Maximaal effectief, uniek en innovatief.

        Geïnteresseerd?

        Neem contact op met Rob!

         Rob Langenberg

         Rob Langenberg

         Senior Partner & RA